Op goede vrijdag en de Paasdagen is ons kantoor gesloten. Voor spoedeisende gevallen bij cliënten die onder mentorschap of curatele zijn gesteld kunnen instanties gebruik maken van het noodnummer dat hen verstrekt is. Dit nummer wordt ook vermeld op de beantwoorder van het nummer voor instanties.

Wij wensen u fijne Paasdagen!