Een levenstestament is een beschrijving van je wensen als je nog leeft maar zelf niet meer kunt vertellen wat je wensen zijn. Dat kan bijvoorbeeld doordat je een vorm van dementie hebt of een ongeluk hebt gekregen waardoor je bijvoorbeeld hersenletsel hebt opgelopen. Zo houdt je zelf toch nog de regie over je leven.

Het is dus belangrijk dat je een levenstestament opstelt als er nog niets met je aan de hand is. Dat kan bij een notaris. In dit testament kan je laten vastleggen wat je wensen zijn en hoe jouw belangen behartigd moeten worden. Dat kan gaan over de financiën maar ook over medische beslissingen. Op het internet zijn allerlei sites met informatie over het levenstestament.

Wij kunnen je helpen met de opstart en uitleg van een levenstestament maar uiteindelijk moet u wel naar een notaris om alles officieel vast te laten leggen. De notaris zal controleren en aanvullen wat je op papier hebt gezet. Ook kunnen wij voor u het levenstestament uitvoeren op het moment dat dit nodig is. Dan zijn wij de executeur. Hiervoor hebben wij een opleiding gevolgd en mogen dus benoemd worden.

De taken van een levenstestament executeur kunnen er dus hetzelfde uitzien als die van een bewindvoerder of mentor. Omdat er bij het levenstestament geen controle is vanuit de rechtbank kunt u iemand aanstellen die de controle uitvoert. Dat kan ook de notaris zijn.