Even voorstellen:

Apollo insolventie is opgestart door Désirée van der Wal-Poll nadat zij was afgestudeerd voor de post-HBO register opleidingen voor beschermingsbewindvoerder en schuldhulpverlener.
In oktober 2012 heeft haar partner, Desmond van der Wal, de basis opleiding voor bewindvoerders gevolgd en is hij in mei 2013 ook geslaagd voor de post-HBO opleiding register beschermingsbewindvoerder. Hij is nu meewerkend partner bij Apollo insolventie en ondersteund Desiree met de uitvoering van algemene werkzaamheden.
Sinds juni 2015 is Tineke Bleeker als stagiaire komen werken bij Apollo insolventie. Zij volgde op dat moment een opleiding schuldhulpverlening. De samenwerking beviel zo goed dat Tineke ook de post HBO opleiding register beschermingsbewindvoerder is gaan volgen. Inmiddels is zij hiervoor geslaagd en sinds 1 juni 2016 in dienst van Apollo insolventie als senior casemanager. Inmiddels werken we sinds medio 2021  in totaal met z’n vijven en hebben we af en toe een stagiaire die met ons meeloopt.

Elke gelegenheid die wij krijgen om onze kennis up to date te houden en verder uit te breiden gebruiken wij. wij volgen allemaal jaarlijks diverse cursussen.

Voor wie is Apollo insolventie:

  • voor mensen die eenmalige tegenslag hebben gehad en hulp nodig hebben met het weer op de rit krijgen van hun financiële zaken.
  • Mensen met problematische schulden
  • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking
  • Mensen met een psychische beperking
  • Mensen met een psychogeriatrische aandoening
  • Mensen met verslavingsproblemen

Wie controleert Apollo insolventie:
U, wij leggen ieder jaar een rekening en verantwoording aan u af. Als u niet in staat bent om deze na te kijken dan doet de kantonrechter dit! Als u de rekening en verantwoording na kijkt wordt deze opgestuurd naar de kantonrechter. Maar wij moeten ook ieder jaar een accountantsverklaring overleggen aan de kantonrechter en aan de beroepsvereniging, NBPB, waarvan wij volwaardig lid zijn. Het Landelijk KwaliteitsBureau CBM van de rechtspraak controleert ieder jaar alle curatoren, bewindvoerders en mentoren. Zij bekijken of wij voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen en beslissen of wij het komende jaar onze werkzaamheden nog mogen uitvoeren.

Wat betekent de naam?
Apollo:

  • is een Griekse god die de mensen beschermt in nood
  • is een vlinder die staat voor ontwikkeling immers een vlinder is eerst een rups die zich ontpopt tot vlinder en vrij wegvliegt! Voor ons persoonlijk staat het ook voor ons dochtertje, zij is overleden op 3 jarige leeftijd in 2008
  • was de naam van het bedrijf van mijn vader die is overleden in 2003

Insolventie:

  •  Is een overkoepelende term voor allerlei regelingen voor financieel onvermogen. Het is afgeleid van het Latijnse woord solvere, dat betalen betekend. Insolvere betekent dus het niet kunnen betalen.