In principe is schuldhulpverlening de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont.
Het kan dus ook per gemeente verschillen hoe de schuldhulpverlening uitgevoerd wordt.

Voor schuldhulpverlening mag nooit geld van u gevraagd worden! Dit is wettelijk vastgesteld.

Apollo insolventie kan u op weg helpen naar schuldhulpverlening.
Dit gaat altijd samen met beschermingsbewind of curatele. Samen met u gaan wij dan onderzoeken waar het financiële probleem zit en of u problematische schulden heeft. Samen met u maken wij dan een aanvullend plan van aanpak om te kijken hoe we deze problemen kunnen oplossen en wat voor u en uw schuldeisers het beste traject is.

Wat is een problematische schuld?
Een schuld die niet helemaal afgelost kan worden binnen 3 jaar (met uitzondering van hypotheken) of indien u niet meer aan uw lopende verplichtingen kan voldoen.

Bevindt u zich in een crisis situatie is het belangrijk dat er snel stappen worden ondernomen. Apollo kan u helpen met de aanmelding voor schuldhulpverlening. De schuldhulpverlenende instantie heeft namelijk meer wettelijke hulpmiddelen om u te helpen in een crisis situatie!

Wat is een crisis situatie?

  • aanzegging tot woningontruiming
  • aanzegging afsluiting gas, water of energie
  • royement van basisverzekering ziektekosten

Maar bijvoorbeeld ook een aangekondigde boedelverkoop, loon- en bankbeslag, aanvraag faillissement of de gedwongen verkoop van de eigen woning kunnen noodsituaties veroorzaken.

Hoe werkt schuldhulpverlening?
Na aanmelding krijg je een intake gesprek en na aanleiding van het intakegesprek wordt er een plan van aanpak geschreven. Je moet aan een aantal eisen voldoen. Je mag bijvoorbeeld geen nieuwe schulden maken en je moet je inspannen om de schuldeisers zoveel mogelijk terug te betalen.

Hoe snel de schuldhulpverlening van start kan gaan hangt af van hoe snel je alle gegevens kunt aanleveren. Pas zodra duidelijk is hoeveel schuld je hebt en wie al je schuldeisers zijn kan er een minnelijke regeling worden getroffen met de schuldeisers.

Minnelijke regeling:
Het opzetten van een minnelijke regeling mag 120 dagen duren. Er wordt een berekening gemaakt om te kijken wat je kunt aflossen.
Dit wordt met een wettelijke rekenmethode gedaan en heet een VTLB berekening. Dit houdt in dat je een inkomen mag behouden dat op 95% van de voor jou geldende bijstandsnorm, alles daarboven wordt verdeeld over de schuldeisers.

Het is een zwaar traject dat je minimaal 3 jaar moet volhouden! Er wordt van je verwacht dat je er alles aan doet om zoveel mogelijk geld aan de schuldeisers te betalen. Als je dit traject goed volbrengt heb je na afloop geen schulden meer.

Als een minnelijke regeling niet lukt omdat de schuldeisers niet akkoord gaan kunt u een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank. Dan beslist de rechter of de schuldeisers moeten meewerken of niet. Als dat niet lukt, kunt u een aanvraag WSNP indienen bij de rechtbank.

WSNP:
WSNP betekent Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In de WSNP krijgt u er een bewindvoerder bij, namelijk de WSNP bewindvoerder. Deze zorgt dat het geld wordt afgedragen aan de schuldeisers en let er op dat u zich voldoende inspant om zoveel mogelijk af te dragen aan de schuldeisers. De schuldeisers moeten meewerken aan de WSNP anders krijgen zij niets en kunnen zij na afloop ook niets meer claimen.
Ook dit traject duurt minimaal 3 jaar vanaf het moment dat het wordt uitgesproken door de rechter en is een zware weg maar na afloop worden uw inspanningen beloond met een schone lei en bent u schulden vrij!