Heeft u een vraag, klacht of suggestie?
Uw tevredenheid is belangrijk voor ons. heeft u een voorstel hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren? Of bent u niet tevreden over de uitleg waarom er een bepaalde beslissing is genomen of de manier waarop u geholpen bent? Vertel het ons, als het mogelijk is zoeken wij een beter passende oplossing.

Klacht doorgeven
Wie mogen er klagen?
U kunt zelf een klacht doorgeven maar ook uw partner, levensgezel, vader, moeder, broers of zussen (familie tot in de 4e graad), maar ook uw hulpverlener of instelling mag een klacht doorgeven.

U kunt uw vraag, klacht of suggestie op verschillende manieren aan ons doorgeven:

Internet Geef uw vraag, klacht of suggestie online aan ons door. Vul uw gegevens in op het contact formulier en omschrijf uw klacht.

Schriftelijk Stuur een brief met uw vraag, klacht of suggestie naar ons kantoor. Het adres vindt u rechts op de website.

Uw brief
Noem in uw brief de volgende punten:
omschrijving van uw klacht
uw naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres

Stuur ook kopieën van de informatie mee als dit uw klacht duidelijker maakt.

Wat gebeurd er daarna?
Als het kan, krijgt u direct antwoord. Soms is er meer tijd nodig. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen bericht met een ontvangstbevestiging.
Daarin staat het referentienummer, wie het behandelt, wanneer u antwoord krijgt.

Een antwoord krijgt u binnen maximaal 6 weken.

Bent u het niet eens met het antwoord op uw vraag of klacht? Wij waarderen het als u dit ons laat weten zodat wij kunnen kijken of we tot een andere
oplossing kunnen komen.

Als het antwoord niet is wat u er van verwacht kunt u zich wenden tot de
Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele (bescherming)-Bewindvoerders, de NBPB.

Verwachtte u een andere oplossing?

Komt er voor u geen bevredigende oplossing,  kunt u een klacht indienen bij de NBPB.

Postadres klachtencommissie:
NBPB
afd. Klachtencommissie
Postbus 574
1620 AN Hoorn

E-mail klachtencommissie:
klachtencommissie@nbpb.nl

De NBPB is er alleen voor klachten over beschermingsbewind. Voor klachten over mentorschap of curatele kunt u, nadat u de klacht heeft voorgelegd aan ons kantoor, uw klacht sturen naar de rechtbank.

Wat gebeurt er daarna?
De klachtencommissie bevestigt de ontvangst en geeft aan wanneer u antwoord krijgt. De commissie doet opnieuw onderzoek naar uw klacht en beoordeelt het antwoord dat eerder aan u gegeven is. Hierna ontvangt u een reactie.
De klachtencommissie geeft aan wanneer er geen verdere behandeling meer
mogelijk is.

Op de website van de NBPB kunt u meer informatie vinden over de
Klachtenprocedure.

www.nbpb.nl

Nog niet tevreden met de behandeling van uw klacht?

Is uw klacht hiermee toch niet opgelost? Dan kunt u de kantonrechter inschakelen.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen en sturen aan:
Rechtbank Alkmaar
sector kanton
T.a.v. het bewindsbureau
Postbus 251
1800 BG Alkmaar

Vermeld hierbij uw gegevens, naam, adres, telefoonnummer en onze gegevens. Omschrijf uw klacht en vermeld welke stappen u al heeft ondernomen om uw klacht te melden.

U ontvangt schriftelijk bericht over de voorgang van de procedure.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.rechtspraak.nl