Missie:

In een wereld waarin er steeds meer van mensen zelf wordt verwacht terwijl de wetgeving en regels steeds ingewikkelder worden, zijn wij er om u te helpen de weg te vinden en de controle over uw
financiën weer terug te krijgen.

Wij willen duidelijk zijn in wat wij willen en kunnen doen. U blijft verantwoordelijk voor uw eigen financiën en daarom zullen wij u altijd op de hoogte houden van uw financiële situatie. Hoe vaak wij dit doen en op wat voor manier zullen wij in overleg met u afspreken

Wij willen respectvol met onze cliënten omgaan en verwachten dat onze cliënten ook respectvol met ons omgaan.
Wij vinden een persoonlijke benadering met de daarbij behorende huisbezoeken en besprekingen met de hulpverlening heel belangrijk. Net als onze bereikbaarheid. Ook als wij niet in staat zijn de telefoon op te nemen kunt u het antwoordapparaat inspreken of een email sturen.

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!

Visie:

Niemand kiest er bewust voor om in zo’n benarde situatie terecht te komen dat er hulp aan te pas moet komen om de financiële situatie te stabiliseren.

Het is heel lastig als een ander ineens jouw portemonnee beheert, controleert en beslist wat je wel en niet kunt uitgeven.
Met deze gedachte in ons achterhoofd benaderen wij al onze cliënten.
Immers dit kan iedereen overkomen als er maar genoeg tegenslag is.

Sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen en juist deze groep dient beschermd te worden ook al is dat niet altijd een makkelijke taak.

Soms hebben mensen alleen een duwtje in de goede richting nodig om inzichten te krijgen en zich verder te ontwikkelen. Wij willen graag dat duwtje geven.

Samenwerken is het belangrijkste onderdeel om de financiële zorgverlening te kunnen laten slagen!

Belangrijk speerpunt in de integrale financiële zorgverlening is dat er bij de hulpverlening, naast het oplossen van de financiële problemen, ook een oplossing gezocht moet worden voor de omstandigheden die in verband kunnen staan met het ontstaan van de financiële problemen.