Wat is mentorschap?

 Mentorschap is bedoelt voor mensen die die hun zorg, hulpverlening en persoonlijke zaken niet (helemaal) zelf kunnen regelen.

De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de persoon die onder mentorschap staat. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke dingen gaan, zoals het inzien van een dossier. De mentor heeft de plicht om de persoon die onder mentorschap staat zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

Mentorschap kan worden aangevraagd door jezelf, je partner, je  familie tot in de 4e graad, je voogd, de instelling waar je verblijft of door de officier van justitie.

Hoe krijg je een mentor?

Voor mentorschap moet er een aanvraag gedaan worden bij de rechtbank. Dat heet een verzoekschrift. Dit verzoekschrift maken wij voor jou.  Dit nemen wij met je door voordat je jouw handtekening op het formulier zet. Dat wordt samen met een plan van aanpak en belangrijke medische gegevens naar de rechtbank van jouw woonplaats gestuurd.

Het duurt gemiddeld 8 weken voordat je een uitnodiging krijgt van de rechtbank om naar de zitting te komen. De rechter wil namelijk van jou zelf horen waarom je dit wilt en of je goed begrijpt wat het betekend om een   mentor te hebben. Na de zitting duurt het ongeveer 2 weken voordat de rechtbank je de brief stuurt waarop staat dat je een mentor hebt. Dat heet een beschikking. Jij krijgt er een en de mentor ook. Het mentorschap gaat meteen in zodra de rechtbank de beschikking heeft opgestuurd. Pas dan kan de Mentor voor jou aan het werk gaan.

Hoe gaat dat dan in zijn werk als je mentor hebt?

Zodra de beschikking binnen is bij de mentor zal de mentor een overzicht maken van alle hulpverleners en de zorg die bij jou betrokken is. Iedereen die het moet weten dat je een mentor hebt zal een brief krijgen waar dit in staat.

De mentor kijkt welke zorg jij nodig hebt met welke zorgverleners jij overeenkomsten hebt. Wat je indicatie en diagnoses zijn en wat de zorgplannen zijn. De mentor zal dan gesprekken inplannen met jou en de zorgverleners die bij De mentor wil weten wat er goed gaat en wat er minder goed gaat of wat er zou moeten veranderen voor jou. Daarbij luistert de mentor goed naar jou en jouw wensen. Het is ook heel belangrijk dat de mentor weet wat voor jou belangrijk is. Hoe je zou willen leven, wat je geloofd, wat je cultuur is zodat de mentor echt voor jouw belangen kan opkomen.Een mentor regelt de zorg waar het kan maar is zelf geen zorgverlener of begeleider.

De mentor schrijft ieder jaar een verslag voor de rechtbank. De rechtbank controleert of de mentor zijn werk goed doet.