Beschermingsbewind is een regeling die wordt ingesteld door de kantonrechter.
Deze regeling is voor meerderjarige mensen die hun vermogensrechtelijke belangen niet naar behoren kunnen waarnemen. Dat betekend dat iemand op financieel gebied niet goed voor zichzelf zorgt. Bij beschermingsbewind staat niet een persoon maar zijn geld en goederen onder bewind.

Voor wie is dit?

 • Mensen die (tijdelijk) geen inzicht of overzicht in hun financiën hebben
 • Mensen met een psychische beperking
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een psychogeriatrische aandoening
 • Mensen met verslavingsproblemen
 • Mensen met problematische schulden

Beschermingsbewind wordt ingesteld voor zolang als dat nodig is, dat kan tijdelijk zijn maar ook voor onbepaalde tijd. Beschermingsbewind kan ingesteld worden voor alle gelden en goederen maar ook voor een bepaald deel, bijvoorbeeld een erfenis of een huis.

Het instellen van beschermingsbewind is een grote stap. Als je het zelf aanvraagt is het vrijwillig en je kunt ook altijd een verzoek indienen bij de kantonrechter om het weer ongedaan te maken maar de kantonrechter kan dit weigeren als zij vindt dat de gronden (de redenen) voor het instellen van het bewind nog steeds bestaan.

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door jezelf (de rechthebbende), partner of familie (tot de vierde graad), de mentor of de curator.

Wat zijn de taken van een beschermingsbewindvoerder?
Zodra het meerderjarige bewind ofwel beschermingsbewind is uitgesproken door een kantonrechter zijn dit de taken:

 • Tot de taak van de bewindvoerder hoort het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen. Dit houdt in dat wij uw inkomen beheren en uw betalingen uitvoeren. Maar hieronder valt bijvoorbeeld ook het doen van de belastingaangifte van het afgelopen belastingjaar box 1, het aanvragen van toeslagen en kwijtscheldingen en het assisteren bij het aanvragen van uitkeringen en dergelijke.
 • De bewindvoerder moet binnen 3 maanden een boedelbeschrijving (is een beschrijving van geld en bezittingen) opmaken en indienen bij de kantonrechter.
 • De bewindvoerder moet een beheer en leefgeldrekening openen ten name van de cliënt. Alle ontvangsten en betalingen in het bewind moeten via die rekening lopen. Ook dient de bewindvoerder te regelen naar wie de bankafschriften worden gestuurd. De bewindvoerder stelt de bank van de cliënt op de hoogte van het bewind. De rekeningen worden geblokkeerd net als de passen.
 • Als de cliënt een kluis bezit moet de bewindvoerder in het bijzijn van een getuige de kluis openen en de inhoud hiervan vastleggen in een document. Dit document moet door de bewindvoerder en de getuigen ondertekend worden.
 • Als de cliënt onroerende zaken bezit, bijvoorbeeld een koopwoning, dan moet de bewindvoerder het bewind in laten schrijven in het kadaster.
 • Verder dient de bewindvoerder te zorgen voor een zo goed mogelijke en veilige belegging van het vermogen van de cliënt.

Voor verdere informatie over beschermingsbewind kunt u op de pagina downloads of op de website van de overheid en de rechtspraak meer informatie vinden, de links naar deze pagina’s staan op onze homepage. Natuurlijk kunt u ons ook bellen of mailen met uw vragen.