Niemand kiest er bewust voor om in zo een benarde positie terecht te komen waarbij u zelf geen uitweg meer ziet. Het is een grote stap om hier hulp bij te vragen en dat verdient respect. Deze stap is de eerste stap naar een oplossing. Het vergt vaak creativiteit van financiële zorgverleners om de juiste oplossing voor uw problemen te vinden maar dat doen wij graag want wij zijn betrokken bij onze cliënten en hebben passie voor ons vak!

Geen kwantiteit maar kwaliteit door middel van respect, betrokkenheid, creativiteit en passie!

Kwaliteitscontrole:

  • Accountant;Ieder jaar moeten wij door een register accountant een accountantsverklaring laten opstellen. De overheid heeft bepaald wat de accountant allemaal moet controleren binnen ons bedrijf. Dit doet hij om te kunnen vaststellen of wij ons aan de eisen van de wet houden.
  • Deze accountantsverklaring moeten wij naar het Landelijk KwaliteitsBureau CBM (curatoren, bewindvoerders en mentoren) opsturen en die controleren dan weer de accountantsverklaring en alle andere stukken die we moeten mee sturen om te bewijzen dat we aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoen.
  • Ook de bank vraagt ieder jaar gegevens bij ons op om na te kijken of alles wel goed gaat met ons bedrijf en de rekeningen van de mensen waarvoor wij de financiën beheren.
  • Beroepsvereniging: Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging NBPB. Zij hebben bovenop de wettelijke kwaliteitseisen nog aanvullende kwaliteitseisen om de uitvoering van beschermingsbewind door aangesloten bewindvoerders naar een nog hoger niveau te brengen. Deze vereniging organiseert op hun beurt ook weer speciale scholingsdagen voor bewindvoerders.
  • Rechtbank: ook de rechtbanken waar wij mee samenwerken nodigen ons iedere 2 jaar uit voor een evaluatiegesprek. Ze vragen ons dan van alles over het bedrijf en geven tips en adviezen over hoe dingen anders moeten. Als zij bij het behandelen van zaken tegen dingen aanlopen waarvan zij vinden dat dit bij ons kantoor anders of beter moet zullen zij dat nog een keer melden in dit gesprek.

Scholing:

De personeelsleden die bij Apollo de taken van beschermingsbewindvoerder, mentor, curator en schuldhulpverlener uitvoeren hebben de opleidingen gevolgd bij het IFZ. Het IFZ heeft als maatstaf voor deze opleiding de kwaliteitseisen van de brancheverenigingen BPBI en NVVK, de kwaliteitseisen van het LOVCK en de overheid meegenomen. Dit in combinatie met jarenlange ervaring en affiniteit met het vak is dit de meest vooraanstaande opleiding die een bewindvoerder of schuldhulpverlener kon volgen.

Het Instituut voor Financiële Zorgverlening (IFZ) is met deze opleiding erkend door het CPION als zijnde een erkende post-HBO-opleiding. Het bijzondere is dat na het afronden van het examen het behaalde diploma op naam van de cursist ingeschreven kan worden in het post-hbo register van CPION.

IFZ was een zusteronderneming van Praktikos maar bestaat helaas niet meer.
Om onze kwaliteit te waarborgen volgen wij jaarlijks bijscholing bij erkende opleidingsinstituten op alle verschillende vakgebieden.