Op vrijdag 19 april ’19 is het goede vrijdag en is ons kantoor zoals vermeld in de nieuwsbrief gesloten. Maandag 22 april ’19 is het 2e paasdag en zijn we ook gesloten. Voor noodgevallen bij mentorschap of curatele is er bij de hulpverlening een noodnummer bekend.

Fijne paasdagen toegewenst!